projecten

Sinds de start van mijn bedrijfje heb ik projecten bedacht en ontwikkeld die allen in het teken stonden van een duurzame leefstijl. De meesten hebben het niet gehaald, maar gelukkig was er ook wel succes. Een voorbeeld daarvan is het demo-project voor alternatieven voor fout hout, in een kleine haven in Friesland.
Inmiddels houd ik me al jaren bezig met onderzoek naar een duurzamer leefstijl. Ik bekijk dat vraagstuk van allerlei kanten. Niet alleen technisch, economisch en politiek, maar ook vanuit psychologisch perspectief. Daarvoor richt ik met op hechting als verklaring voor gedrag en als mogelijke oplossingsrichting.