leefstijl, ecologie en identificatie

Vijf jaar geleden besloot ik om me helemaal te gaan richten op het onderwerp waarvoor ik mijn bedrijfje heb opgericht: hoe kan ik mijn medemens overhalen om beter voor onze planeet te zorgen. Dat klinkt als een eenvoudige vraag, maar het antwoord is ingewikkeld. Ik heb al van alles geprobeerd. Vele projecten die ik geïnitieerd heb zijn niet succesvol gebleken. En de pogingen die ik tot nu toe heb gezien vanuit overheid, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en particuliere initiatieven stemmen mij niet hoopvol.
Algemeen wordt aangenomen dat verduurzaming moet komen van overheid, die regels stelt, en bedrijfsleven, dat duurzame producten en diensten op de markt brengt. De consument wordt structureel over het hoofd gezien.
Wie op de hoogte is van de ‘State of the Planet’, weet dat we er helemaal niet goed voor staan. De zorgen van ecologen en klimaatwetenschappers zijn ook mijn zorgen. Ook ik lig wakker van de vernietiging van natuur en de snelle opwarming van het klimaat.
Vijf miljard consumenten zijn samen een ramp voor de planeet. Je kunt daarom stellen dat 1 consument schadelijk is. De leefstijl van de moderne consument heeft immers een destructief effect op klimaat, natuur en milieu. Elke dag verkleint de consument daarmee de kans op een leefbare toekomst van zijn kinderen en kleinkinderen. Hoe kan hij dan over het hoofd worden gezien als oplossing van de ecologische crisis waar we midden in zitten? En hoe kunnen we daar verandering in brengen?
Die vraag, samen met duizend andere, probeer ik te beantwoorden. Mijn onderzoek heeft tot nu toe tot 2 publicaties geleid. In 2022 verscheen ‘Nu is het onze beurt’, een boekje met 15 verhalen over mensen die pleiten voor een duurzame leefstijl. In 2023 verscheen ‘The modern Consumer, cause and remedy for the ecological crisis. Een nederlandse versie staat op stapel.