Biodiversiteit

De verwoesting van de natuur en de risico’s van afnemende biodiversiteit voor het leven op aarde en de menselijke gezondheid.